Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Portfolio

Zde si můžete prohlédnout malou ukázku naší práce.

ProAir - Výměna centrální zdroje chladu

Centrální zdroj chladu

Dodávka nového centrálního zdroje chladné vody 6/12°C o celkovém výkonu 36kW včetně dodávky akumulační nádrže, napojení na systém rozvodu chladné vody, připojení elektro napájení, zapojení do stávajícího systému měření a regulace a úprava základové konstrukce.

ProAir - Zatlumení výfuků

Zatlumení výfuků

Návrh a dodávka protihlukového zařízení, které značně eliminovalo hluk od spalovacích motorů ve zkušebnách, kde dochází k testování a vývoji nových motorů (plyn, vodík…). Např. motory od nákladních automobilů, motory od lokomotiv atd…

ProAir - Větrání a chlazení

Větrání a chlazení

Návrh a dodávka VZT v zasedací místnosti VUT, katedra fyziky. VZT jednotka je vybavena reverzibilním výměníkem s funkcí tepelného čerpadla a chlazení.

ProAir - Chlazení motorů

Chlazení motorů

Návrh a dodávka větracího sytému sloužícího k intenzivnímu ochlazování elektromotorů. Instalována byla přívodní VZT jednotka o výkonu 25 000m3/h, vybavená přímým pětiokruhovým výparníkem o výkonu 75kW. Na každý okruh výparníku je napojena venkovní kondenzační jednotka o výkonu 15kW. Toto chlazení zajišťuje potřebné snížení teploty přiváděného vzduchu v letním období s možností plynulé regulace výkonu. V zimním období je použit venkovní chladný vzduch. Součástí dodávky byl systém měření a regulace a stavební práce související s montáží.

ProAir - Odsávání aviváže

Odsávání aviváže

Návrh a dodávka odsávacího systému založeném na principu "vytáhnutí" zbytkové tekuté aviváže z netkané textilie, která "běží" výrobní linkou 850 m.min-1., tak aby nedošlo k nasátí látky a současně došlo k odtahu tekutiny z látky. Odsávací štěrbiny byly navrženy dvě za sebou, aby došlo k dokonalému odstátí. Štěrbiny mají délku 6,5 m a jsou nerezové. Množství odsávaného vzduchu je 26 000 m.h-1. Současně štěrbiny musely být s pneumatickým zdvihem a to z důvodu druhu výroby látky.